×

Diploma d'Expert en
Nous Lideratges: Lideratge en Femení Transformador

2a Edició

Requisits d'Admissió

Cal disposar d’una titulació universitària (les persones que no en disposin poden fer el curs, però només rebran un certificat d’assistència).

Matrícula

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Qui faci la inscripció abans del 31 de juliol de 2024, se li aplicarà un 5% de descompte.

Preinscripció: fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 430 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard)

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis